DKK, PRA, DM, DWARF testy

02.10.2010 12:44

Vážení milovníci SAV a budoucí chovatelé. Dovolila jsem si z několika webových stránek stáhnout a minimálně upravit informace o nemocech, které se vyskytují nebo se mohou vyskytovat u plemene Saarloosův vlčák. Jsou to nemoci běžné u spousty jiných plemen chovaných u nás. Saarloosův vlčák je v naší Republice chován jen velmi krátce. Jsou zde zatím tři chovné feny a dva chovní psi. Všech pět psů a fen je testováno na zakrslost- DWARFISMUS. Saarloosovi vlčáky jsme začali u nás chovat v době kdy jsou (ač hlavně v zahraničí) dostupné genetické testy. Nejsou nejlevnější ale na druhou stranu cenově dostupné. Je na každém z nás jaké SAV, ztělesněné vlky chceme do budoucna mít. Já je chci určitě zdravé. Genetické testy jsou velkým přínosem pro chov. Ne vždy se díky malé chovatelské základně dá najít ideální zdraví pár. Lze se ale vyhnout nemocným potomkům a testováním a časem z chovu nežádoucí geny vymítit. Napadá mě přísloví . JAKÉ SI TO UDĚLÁŠ, TAKOVÉ TO MÁŠ. Jelikož nejsem odborník , informace jsem čerpala z internetu z větší části od chovatelů Československých vlčáků. Všem děkuji a doufám, že nebude problém s publikací částí článků, protože mi jde pouze o propagaci a informovanosti zdraví psů.

V článcích jsou různé informace a odkazy na možné testy. Informace jsem čerpala z:

https://www.wolfdog.org/forum/

https://www.wolfdog.org/forum/showthread.php?t=11039

https://honeydog.sweb.cz/zdraví.htm

 

Mgr.Petra Otevřelová chovná stanice Riverdance Bohemia

Za informace děkuji i Blance Novotné... https://www.chessie.cz/

 

 

DWARFISMUS neboli zakrslost, trpaslíci

 

Jde o genetickou mutaci, která napadá vývoj hypofýzy (podvěsku mozkového) a to má za následek nedostatečnou nebo žádnou produkci hormonů, zejména růstového. Tato mutace se může projevit onemocněním, ale také nemusí a pes může být pouze nositelem špatného genu. To záleží na tom, zda se při páření sejdou dva nositelé genu. Pokud je nositelem jen jeden z páru, onemocnění se neprojeví. Z toho vyplývá, že se onemocnění dá eliminovat správným výběrem partnerů, k tomu je ale potřeba vědět, zda váš pes není právě nositelem genu.

Ještě stále není 100%ně prozkoumané jak tato nemoc "funguje", proto je stále zapotřebí maximální počet testovaných zvířat. Velmi zjednodušeně by se to dalo popsat takto:

 

Když je pes nositelem, jeden jeho rodič byl nositelem také a druhý mohl a nemusel být nositelem. Když se narodí štěně postižené Dwarfismem, oba rodiče byli nositem.)A jak funguje genetika v tomto případě:

  • když je pes testovaný a je „Free“, tak má dva normální geny: Normal/Normal (N/N)

  • když je pes testovaný a je nositelem tak má jeden normální gen a jeden abnormální gen: Abnormal/ Normal (A/N)

  • když je pes testovaný a je postižený Dwarfismem má dva Abnormální geny: Abnormal/Abnormal (A/A)

Možné kombinace, které mohou nastat:

- oba rodiče „Free“ tedy oba mají normální geny (N/N). Potomci budou mít dva normální geny (N/N) a budou taktéž „Free“

  • jeden rodič „Free“ a jeden rodič nositelem, kombinace (N/N)x(A/N) potomci budou z jedné poloviny nositelé (A/N) a z jedné poloviny „Free“(N/N)

  • oba rodiče nositelé: (A/N)x(A/N). Potomci budou rozděleni takto: Jedna polovina budou nositelé (A/N), jedna čtvrtina budou postiženy Dwarfismem ( narodí se trpaslíci) (A/A), jedna čtvrtina budou „Free“ (N/N)

Samozřejmě, že tyto výpočty jsou teorie a nikdy nemusí být rozdělení přesné. Ve vrhu po dvou nositelích se nemusí narodit žádné postižené štěně a nebo naopak více postižených štěňat, než by statisticky vycházelo vzhledem k celkovému počtu štěňat ve vrhu.

Ještě něco málo k onemocnění: postižené zvíře je omezené v růstu, mívá velké problémy s funkcí ledvin a jater a další nepříjemnosti, zejména lysost, svědění, kožní infekce a pod.
Většina z nich se narodí mrtvá nebo zemře první týden po porodu. Pokud přežijí, rozdíl v růstu začíná být patrný kolem 4 týdne věku... (Rozdíl ve váhovém přírůstku je patrný hned.)

 

Pokus o hrubý překlad:

Když se narodí "trpaslík"

Hypofyzární nanizmus (zakrslost) existuje i u SAV.Pokud je SAV nositelem, není to problém a nemusí sám onemocnět. Můžete bez problémů chovat, jen je třeba kombinovat se zdravým psem a narodí se zdravá štěňata.

Ale protože je zatím otestováno málo SAV i v ostatních zemích, stále se mohou rodit "trpaslíci". Proto chci informovat ostatní majitele a chovatele.

Když se "trpaslík" narodí, majitel/chovatel má několik možností:
Nechat si ho bez dalšího léčení.
Nechat si ho a léčit (pak je třeba najít specializované vet. pracoviště, kde jsou schopni změřit hladinu hormonu a mají možnost podávat thyroxin a GH).
Nechat ho utratit když onemocní a trpí.
Nechat ho utratit v Holandsku (na žádost tamní university uvádím tuto možnost).
Nechat ho k "adopci" v Holandsku nadací Dutch Dwarfism Foundation, kde se mu dostane péče.

O způsobu léčby:
Všechny vady růstu hypofýzy způsobují nedostatek produkce hormonů. Většina psů s hypofyzárním nanizmem má nedostatek těchto hormonů : GH, TSH, PRL, FSH, LH, ACTH (bohužel nejsem schopná přesně přeložit - předpokládám, že jde o zkratky anglických názvů hormonů).
Z tohoto důvodu je nutné psa s tímto onemocněním léčit kombinací GH (růstový hormon) a hormonem thyroid. Bohužel není možné k léčbě použít psí růstový hormon, protože není pro lékařské použití k dispozici. Nicméně prasečí růstový hormon je s psím identický a je dobrou alternativou pro léčbu. Nevím, zda je prasečí GH dostupný v jiných zemích.

O neléčených "trpaslících":
Někteří "trpaslíci" se bez léčby dožijí čtyř pěti let. Jsou tu ale obrovské individuální rozdíly, protože někteří stále produkují malé množství vlastního růstového hormonu. Jejich prognóza také závisí na stupni vývinu (poškození) jejich ledvin, který s tím souvisí, protože vývoj ledvinového selhání ovlivňuje věk, kterého může "trpaslík" dosáhnout.
Holandská universita ví o případu "trpaslíka", který se dožil 10 let bez léčby, neboť jeho ledviny mohly fungovat (díky jeho vlastní produkci růst. hormonu). "Jediným" jeho problémem byla holá kůže a kožní infekce. Nikdo tedy nemůže předvídat jakého věku mohou jednotliví "trpaslíci" dosáhnout.

O léčbě:
Holandská universita po několika letech výzkumu zjistila, že podávání kombinace hormonu thyoridu a prasečího GH má dobré výsledky. Během prvního roku se stimulují ledviny k normálnímu vývinu. V případě, že se GH začne podávat až po prvním roce života, nemá už žádný efekt a nelze již vývin ledvin žádnou léčbou ovlivnit. (Nedostatečný vývin ledvin způsobuje "trpaslíkům" mnohé problémy.) Proto Holandská universita začla s léčbou velmi mladých jedinců podáváním kombinace GH a thyroidu.

O výzkumu:
Holandská universita stále zkoumá léčbu a vývoj "trpaslíků". Proto má momentálně v péči několik "trpaslíků" různých plemen.
Pro svůj výzkum ale potřebují také hypofýzy nemocných jedinců, aby mohli dále zjišťovat co "je špatně". Tento výzkum z hypofýz může v budoucnu velmi pomoci "trpaslíkům" (i lidem). Z tohoto důvodu mě požádali, abych kontaktovala případné další majitele "trpaslíků", aby mohli s tímto výzkumem pomoci.
Pokud je tedy váš "trpaslík" velmi nemocný a vy jste nuceni k smutnému rozhodnutí, nebo pokud zvažujete utracení, prosím, abyste mě kontaktovali. Můžeme si promluvit o možnosti eutanázie na Holandské universitě (a tak by váš "trpaslík" mohl pomoci ostatním).

O adopci a péči v Holandsku:
Minulý měsíc byla založena nadace "Saartje", která bude poskytovat informace o tomto onemocnění u psích plemen a možnostech testování. Vedle toho také poskytují psím "trpaslíkům" nový domov a péči. Majitel takového psa ho může nadaci věnovat a ta se postará o jeho léčbu a zaplatí ji.

Doufám, že těmito informacemi majitelům/chovatelům trochu pomůžu. Pokud máte další otázky, kontaktujte mailem:
mijke@wolfdog.org

 

Je nutné zavést testování všech jedinců, kteří budou využiti v chovu!
Zvláště, pokud chce chovatel využít v chovu psy příbuzné (bratry, sestry, rodiče, atd) nositelů tohoto genu.

Ale pokud je váš pes/fena nositel tohoto genu, je možné je i nadále využít v chovu.

Žádný z nositelů genu nemůže být vyřazen z chovu

Jen je nutné hlídat kombinaci rodičů: nositel / nositel

V dolní části článku můžete vidět JAK může majitel nechat testovat svého psa na dwarfismus.
Tam také můžete vidět formulář nutný k vyplnění pro testování

 

-majitel musí jít ke svému veterináři se svým SAV s vyplněným formulářem a kopií průkazu původu
-veterinář zkontroluje číslo čipu, doplní ho do formuláře a podepíše ho
-potom vezme vzorku 4ml krvi

Vzorek 4ml krvi si pošle majitel psa spolu s formulářem a kopií pp na uvedenou adresu


Dr. H.S. Kooistra

Department of Clinical Sciences of Companion Animals
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
The Netherlands

 

Formulář ke stažení: img-907132143-0001.pdf (15,7 kB)

 

(štěňata ze stejného vrhu... vlevo štěně s DWARF - trpaslík, vpravo zdravé štěně)

 

DKK

 

 

Dysplazie kyčelních kloubů (dále jen DKK) Vyšetření DKK je u velkých plemen velmi důležitá pro další vývoj a zdraví chovu plemene v tomto případě u SAV. Dysplazie je hodnocena u nás čísly O-4 pro levou a pravou nohu (u SAV se u nás pro chov vyhodnocuje pouze kontrolní DKK, to znamená, že není určena, omezena známka pro zařazení zvířete do chovu.), nebo v zahraničí písmeny A-D Vyhodnocování se provádí z rentgenových snímků obou kloubů, kdy samotné snímkování se provádí v celkové narkóze psa. Hodnocení provádí veterinární lékaři akreditovaní klubem ( u SAV klub neurčil konkrétního veterináře pro vyhodnocení, ale vet. musí mít akreditaci pro vyhodnocení, seznam lékařů najdete na webu veterinární komory). 

 

 

 

 

 

Genetika

 

S postupujícím výzkumem DNA lze provádět i DNA testy k zjištění toho, zda pes není nositelem vlohy pro geneticky dědičnou chorobu, či je jejím přenašečem nebo je dokonce sám poškozen a nemoc se projeví časem. Díky těmto objevům lze předcházet dědičným onemocněním a to tím, že buď se použijí v chovu pouze čistí jedinci, nebo čistý jedinec s přenašečem. Takový odchov nedá postiženého jedince. Genetické testy jsou poměrně nová záležitost a v minulosti nebyly v chovu používány. Dobrá zpráva je, že právě díky existenci genetického testu by neměl být velký problém se s těmito nemocemi vypořádat jednou pro vždy. Není ani třeba vyřazovat z chovu všechny přenašeče, to by naopak vedlo k drastickému omezení genofondu populace. Vždyť přenašeč ve spojení s geneticky čistým jedincem dá pouze fyzicky zdravé potomstvo. V takovém vrhu pak bude polovina štěňat geneticky zdravých a polovina přenašečů. Nebudou se tedy rodit žádná postižená zvířata a počet přenašečů s každou generací klesne na polovinu. Je třeba udělat jediné, a to nechat otestovat své chovné jedince a podle výsledku upravit své chovatelské plány. Patent na tyto testy vlastní University of Minnesota, pro Evropu má od nich licenci německá certifikovaná laboratoř Laboklin: 

https://www.laboklin.de

 

 

PRA

 

 

 

 

Nejdéle používaným genetickým testem u psů je PRA – progresivní atrofie oční sítnice, pokud je touto vadou pes postižen postupně ztrácí zrak, odumírají mu světločivné buňky sítnice a nemoc končí slepotou psa mezi 4 - 6 rokem jeho života. Tento test má většina psů užívaných v chovu. Testy na EIC a DM vstoupily do podvědomí veřejnosti až v polovině roku 2009.

 

 

 

EIC

 

 

EIC je dědičné onemocnění, o jehož existenci se ví už poměrně dlouho, ale teprve nedávno byl odhalen defektní gen, který je za jeho výskyt odpovědný. Exercise induced collapse můžeme přeložit zhruba jako Kolaps provokovaný fyzickou zátěží. Je nejčastější příčinou kolapsu, vedoucího někdy až k úhynu mladých, zdánlivě zdravých zvířat. Postižení psi mohou snášet lehčí cvičení a aktivitu, ale při intenzívnější zátěži přestávají koordinovat svůj pohyb,  objevuje se svalová slabost, pánevní končetiny se třesou nebo podlamují, pes ztrácí schopnost udržet rovnováhu, pozorujeme ztuhlý krok, který se může přenést i na hrudní končetiny, pes může padat k jedné straně a během 5-15 minut kolabuje. EIC se s největší intenzitou projevuje u velmi temperamentních zvířat, pracujících s maximálním nasazením. Naopak u flegmatických jedinců, vedoucích poklidný život rodinných miláčků se onemocnění nemusí nikdy projevit. Pes, který skutečně trpí příznaky tohoto onemocnění, musel zdědit dva defektní geny, jeden po otci a druhý po matce. Pokud má ve své genetické výbavě jeden defektní gen a druhý normální, nebude sám trpět žádnými příznaky, je pouze Přenašeč (carrier). Ve spojení s jiným přenašečem však může dát postižené potomstvo. Jedinec, který nese pouze dva normální geny bude samozřejmě zdravý, geneticky Čistý (clear) a kromě toho nemůže dát fyzicky postižené potomstvo. I postižený jedinec může prožít spokojený bezproblémový život, pokud nebude vystavován nadměrné námaze. Onemocnění by se nemělo podceňovat a při prvních příznacích kolapsu, kterými bývá slabost zadních končetin, přerušit veškerou aktivitu a psa zklidnit.

 

 

DM

Degenerativní myelopatii (DM). Co to je? Nejpočetnější skupinou postižených psů jsou němečtí ovčáci (hlavně s ohledem na jejich četnost), možná i vy ve svém okolí znáte staršího vlčáka, který lidově řečeno "nemůže na zadek" jinými slovy zadní nohy se pod ním podlamují. Toto je degenerativní postižení míchy, kdy nejsou dobře přenášeny "pokyny z mozku" a dochází k postupnému ochrnutí zadních končetin a následně ještě svěračů močového měchýře. Tato nemoc je stejně jako ostatní výše uvedené,neléčitelná.

 

 

Výsledek testu může být následující:

 

 

 

Zkratka nemoci - např.EIC: N/N – Čistý (Váš pes není nositelem genu pro EIC a bude dávat pouze fyzicky zdravé potomstvo)

 

 

 

EIC: N/EIC – Přenašeč (Pes nese 1 kopii genu, způsobujícího EIC, nemá příznaky onemocnění a navenek je naprosto zdravý. Chovatel je však limitován při výběru partnera, který musí být geneticky Čistý. Polovina takového vrhu však budou opět Přenašeči.)

 

EIC: EIC/EIC – Postižený (Pes nese 2 kopie genu způsobujícího EIC, v zátěži může zkolabovat. Ze spojení jedinců nemocný a zdravý, budou všichni potomci přenašeči! )

 

chovu vyřazen! )